8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
1. Ünite Hücre Bölünmesi ve Kalıtım
   
Değerlendirme
Soruları
Hücre Bölünmesi Kalıtım ::
   
Konu Özetleri Sindirim Sistemi :: Boşaltım Sistemi ::Boşaltım Sistemimiz :: Üre - Ürik Asit - Amonyak :: Deneteleyici Düzenleyici Sistem ::
   
Video Kalıtım ::
   
Flash Animasyon Mitoz Bölünme Evreleri ::
   
Doğru Yanlış Mitoz Mayoz Hücre Bölünmesi :: Eşeye Bağlı Kalıtım DNA ::
   
Pdf Klonlama Uuygulamaları ::
   
Resimler Profaz :: Metafaz :: Anafaz :: Telofaz :: Mayoz Evreleri :: Mitoz Bölünme :: Mitoz Evreleri ::
   
Sorular Kalıtım soruları ::
   
Kazanım Kazanım Değerlendirme Anketi ::
   
Performans Mitoz Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar ::
   
Testler Eşeyli Eşeysiz Üreme ::
   
   
 
 

KAZANIMLAR
1.Mitoz ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1.Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.
1.2.Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.
1.3.Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değişebileceğini belirtir.
1.4.Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile ilişkilendirir. 2.Kalıtım ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1.Gözlemleri sonucunda kendisi ile anne-babası arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırır (BSB-1, 2, 5, 6, 8).
2.2.Yavruların anne-babaya benzediği, ama aynısı olmadığı çıkarımını yapar (BSB-1, 2, 5, 6, 8).
2.3.Mendel’in çalışmalarının kalıtım açısından önemini irdeler (FTTÇ-12,16).
2.4.Gen kavramı hakkında bilgi toplayarak baskın ve çekinik genleri fark eder (BSB-25).
2.5.Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar.
2.6.Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer.
2.7.İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklara örnekler verir.
2.8.Akraba evliliğinin sakıncaları ile ilgili bilgi toplar ve sunar (BSB-25, 27, 32).
2.9.Akraba evliliğinin olumsuz sonuçlarını yakın çevresiyle paylaşır ve tartışır (TD-3).
2.10.Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisini araştırır ve sunar (BSB-25, 27, 32) (FTTÇ-5, 17, 30, 32).

3. Mayoz ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1.Üreme hücrelerinin mayoz ile oluştuğu çıkarımını yapar.
3.2.Mayozun canlılar için önemini fark eder.
3.3.Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler.

4. DNA ve genetik bilgi ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1.Kalıtsal bilginin genler tarafından taşındığını fark eder.
4.2.DNA’nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapar (BSB-28, 30, 31; FTTÇ-4).
4.3.DNA’nın kendini nasıl eşlediğini basit bir model yaparak gösterir (BSB-28, 30, 31; FTTÇ-4).
4.4.Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında ilişki kurar.
4.5.Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar (BSB-5).
4.6.Genetik mühendisliğinin günümüzdeki uygulamaları ile ilgili bilgileri özetler ve tartışır (BSB-25, 27, 32; FTTÇ-16, 17, 30, 31, 32).
4.7.Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin insanlık için doğurabileceği sonuçları tahmin eder (FTTÇ-5, 28, 29, 30, 31, 32, 36).
4.8.Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin olumlu sonuçlarını takdir eder (TD-3).
4.9.Biyoteknolojik çalışmaların hayatımızdaki önemi ile ilgili bilgi toplayarak çalışma alanlarına örnekler verir (FTTÇ-16,17).

5.Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim ile ilgili olarak öğrenciler;
5.1.Canlıların yaşadıkları çevreye adaptasyonunu örneklerle açıklar.
5.2.Aynı yaşam alanında bulunan farklı organizmaların, neden benzer adaptasyonlar geliştirdiğini belirtir.
5.3.Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonlarının biyolojik çeşitliliğe ve evrime katkıda bulunabileceğine örnekler verir.
5.4.Evrim ile ilgili farklı görüşlere örnekler verir.